Dostawa w dwóch etapach siedmiu fabrycznie nowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej.

Termin: 2011 - 05 - 30

Dostawa w dwóch etapach siedmiu fabrycznie nowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej.

Data rozpoczęcia przetargu: 05.04.2011 r.

Data otwarcia ofert: 16.05.2011 r.

Data rozstrzygnięcia przetargu: 20.05.2011 r.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.