Oferta

Przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. są zadania o charakterze użytczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej i Wiejskiej Bolesławca w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych. 

Miejski Zakład Komunikacji świadczy usługi przewozowe na 13 liniach w tym na 8 liniach obsługujących wspólnie miasto i gminę. 

Ponadto Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Bolesławcu oferuje

1. Usługi w zakresie 
- napraw blacharskich (bieżących i powypadkowych) samochodów ciężarowych
  i autobusów, 
- wykonywania obsługi okresowej w zakresie wymiany oleju i smarowania, 
- napraw samochodów ciężarowych oraz autobusów, 
- wynajmu kanału obsługowo-naprawczego, 

2. Reklamy autobusowe 
- całopowierzchniowe na zewnątrz autobusów, 
- reklama w postaci plakatów na szybach autobusów, 
- reklama w gablotach w autobusie, 
- kolportaż materiałów reklamowych w koszykach umieszczonych w autobusie, 
- reklama wyświetlana na tablicach wewnątrz autobusów ( nowość !!!). 

3. Parking 
ubezpieczony parking z miejscami dla samochodów osobowych i ciężarowych 
 

Zapraszamy na ul. Modłową 8Strona www.mzk.boleslawiec.pl 
e-mail: sekretariat@mzk.boleslawiec.pl 
 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.