MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu
Region EURO-NYSA
Kup bilet przez komórkę
Bilet zintegrowany Bolesławiec
Bilet za złotówkę
Znajdź połączenie
GoPay

moBILET

Dzięki moBILET możesz kupować bilety na swoim smartfonie!

 
MyBUS

Aplikacja myBUS na Android Market

lub na iPhona
na AppStore

 

Pobierz aplikację na swojego smartfona i sprawdzaj rozkład jazdy wygodnie z dowolnego miejsca!

Pozostałe informacje
Oferta

Przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. są zadania o charakterze użytczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej i Wiejskiej Bolesławca w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych. 

Miejski Zakład Komunikacji świadczy usługi przewozowe na 13 liniach w tym na 8 liniach obsługujących wspólnie miasto i gminę. 

Ponadto Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Bolesławcu oferuje

1. Usługi w zakresie 
- napraw blacharskich (bieżących i powypadkowych) samochodów ciężarowych
  i autobusów, 
- wykonywania obsługi okresowej w zakresie wymiany oleju i smarowania, 
- napraw samochodów ciężarowych oraz autobusów, 
- wynajmu kanału obsługowo-naprawczego, 

2. Reklamy autobusowe 
- całopowierzchniowe na zewnątrz autobusów, 
- reklama w postaci plakatów na szybach autobusów, 
- reklama w gablotach w autobusie, 
- kolportaż materiałów reklamowych w koszykach umieszczonych w autobusie, 
- reklama wyświetlana na tablicach wewnątrz autobusów ( nowość !!!). 

3. Parking 
ubezpieczony parking z miejscami dla samochodów osobowych i ciężarowych 
 

Zapraszamy na ul. Modłową 8Strona www.mzk.boleslawiec.pl 
e-mail: sekretariat@mzk.boleslawiec.pl 
 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.