O firmie

Jak powstaliśmy?

Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Bolesławcu 
59-700 Bolesławiec, ul. Modłowa 8 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 
Nr KRS 00000 55 780 
NIP 612 000 45 06 
Regon 230 877 877 
Wysokośc kapitału zakładowego 7.880.000 zł


Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławcu jako Spółka z o.o. rozpoczęła swoją działalność od dnia 01.07.1999 roku po przekształceniu z zakładu budżetowego. 

W postanowieniach ogólnych aktu założycielskiego ustalono, że siedzibą Spółki jest miasto Bolesławiec ul. Modłowa 8 i czas trwania spółki jest nieograniczony. Obecnie w MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu jest zatrudnionych 61 osób.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.