Czym się zajmujemy?

Informujemy, że każdy z naszych pasażerów może zakupić bilety jednorazowe normalne i ulgowe miejskie i podmiejskie oraz bilety miesięczne o wszystkich nominałach w kasie naszej firmy przy ul. Modłowej 8. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:45 z przerwą od godz. 10:00 do 10:30. 
Ponadto bilety miesięczne można nabyć w punkcie znajdującym się w budynku lombardu przy ulicy Piaskowej, a wszystkie nominały biletów jednorazowych w sieci kiosków i sklepów na terenie miasta i gminy Bolesławiec oraz u kierowcy w autobusie. 

Przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej i Wiejskiej Bolesławca w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych. 

Ponadto przedmiotem działania Spółki jest odpłatne świadczenie usług w zakresie: 
- wynajmu środków transportowych, 
- organizacji parkingu, 
- działalności reklamowej, 
- naprawy autobusów i samochodów ciężarowych 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.