Deklaracja dostępności

„Deklaracja dostępności”

MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mzk.boleslawiec.pl zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.mzk.boleslawiec.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-28

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 29-03-2021

Deklarację sporządzono na podstawie wewnętrznej oceny przez informatyka i pracowników spółki.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Nie zastosowano rozwiązań z plikami głosowymi. Dostosowanie nastąpi do 2021-04-15.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018r. Nie są dostępne. Nie ma prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do któregokolwiek z nich prosimy o kontakt w celu wskazania które Cię interesują oraz jak powinniśmy je dostosować.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli potrzebują Państwo informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej,  skontaktujcie się z nami! 

W zgłoszeniu należy podać:

 • adres internetowej strony, na której jest niedostępna dla Państwa treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Państwa najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braillea, informacja dźwiękowa),

Jeśli na naszej stronie internetowej są problemy, które według Państwa, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, prosimy to do nas zgłosić.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada  Pracownik MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu - pani Renata Bernacka (e-mail: Tomczakr.tomczak@mzk.boleslawiec.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 75 7328160. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Państwa zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Państwa o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Państwa błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Państwa zgłoszenia, zaproponujemy Państwu dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Państwa zadowalające, można zgłosić skargę do Urzędu Wojewódzkiego - organ właściwy: Prezes Zarządu PFRON art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jeżeli nadal będziesz mieć Państwo uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową można zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od drogi publicznej - ul. Modłowej. Przed wejściem jest jeden niski schodek i nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach jest dzwonek.
 2. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką ze szklanymi drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, ale osoba niepełnosprawna może zaparkować swój pojazd na jakimkolwiek miejscu parkingowym na terenie całej bazy.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Pracownik MZK jest dostępny dla każdego niepełnosprawnego w celu jego przemieszczenia.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U z 2017r., poz. 1824, z późn. zm.) daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi, powinna zgłosić ten fakt w MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu. Termin realizacji usługi uzależniony jest od dostępności tłumacza w Europejskim Centrum Obsługi Głuchych, nie powinien jednak przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez MZK w Bolesławcu.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

MZK Sp. z o.o. w  Bolesławcu

ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

e-mail: r.tomczak@mzk.boleslawiec.pl

tel: 75 757328160

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.