Sprzedaż autobusu turystycznego

Przetarg na sprzedaż autobusu turystycznego


Termin otwarcia ofert: 05.11.2015. godz. 10:00

Specyfikacja

Przetarg unieważniony ze względu na brak ważnych ofert.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.