Dostawa fabrycznie nowego autobusu

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej

 

Termin składania ofert:  05.03.2015. godz. 11:00

 

ogłoszenie

specyfikacja

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

pytania do siwz i odpowiedzi (1)

pytania do siwz i odpowiedzi (2)

zmiana siwz

informacja o wyborze oferenta

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.