Przetarg na roboty ogólnobudowlane

Termin: 2004 - 06 - 18

SPÓŁKA Z O.O. 

W BOLESŁAWCU 

UL. ALEJA 1000-LECIA NR 49 

O G Ł A S Z A 

Przetarg na ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

/REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO I STACJI OBSŁUGI ZLOKALIZOWANYCH W BOLESŁAWCU PRZY UL. MODŁOWEJ/

Wymagany termin realizacji robót:


remont budynku administracyjnego - 24.06. – 31.08.2004. 

remont budynku stacji obsługi - 24.06. – 30.09.2004.

Warunki wzięcia udziału w przetargu:

Wykonawca winien: 

1. Złożyć ofertę na piśmie. 

2. Posiadać uprawnienia do wykonywania w/w robót. 

3. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania robót. 

4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie robót. 

5. Wpłacić wadium w wysokości 12.000 zł. 

6. Udzielić na wykonane prace co najmniej 36 miesięcy gwarancji. 

7. Zrealizować w ostatnich 5 latach co najmniej 2 zamówienia odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. 

Instrukcję do sporządzenia oferty można nabyć w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu /pokój – zamówienia publiczne/. Cena instrukcji 20 zł + VAT/. 

Termin składania ofert : 

Oferty należy złożyć do dnia 18.06.2004 godz. 12.00 

Kryteria oceny ofert : 

Cena oferty - 100% 

Kontakt: 

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu - Lesław Zięba 

Tel. 732 81 60 w.134.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.