Przetarg na dostawę oleju napędowego

Termin: 2004 - 12 - 17

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI 
SPÓŁKA Z O.O. 
W BOLESŁAWCU 
UL. MODŁOWA 8 


O G Ł A S Z A 


Przetarg na DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGOWymagany termin realizacji usługi: 01.01.- 31.12.2005 r. 


Instrukcję można nabyć w MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu /pokój zamówień publicznych/. 

Termin składania ofert : 17.12.2004 r. godz. 10.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.12.2004 r. godz. 11.00 

Kryteria oceny ofert : 

1. Cena oferty - 100% 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: 
Bernacka Renata 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.