Dostawa autokomputerów, tablic, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie strony www

Termin: 2012 - 10 - 31

Dostawa autokomputerów, tablic, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie strony WWW

Data ogłoszenia: 05.10.2012

Data otwarcia ofert: 24.10.2012 godz. 10.15


Termin rozstrzygnięcia: 25.10.2012

Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.