Archiwum Aktualności

Ogłoszenie w sprawie limitu obowiązującego w środkach publicznego transportu zbiorowego
01.06.2020

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Bolesławcu  informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964).

W § 17 w rozdziale 6 (Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych) w ust. 1 w p. 2 zmieniono limity obowiązujące w środkach publicznego transportu zbiorowego.

Od 1 czerwca 2020 r. do odwołania, w autobusach MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu obowiązuje limit pasażerów:

50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Zgodnie z § 18 w rozdziale 6, do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ust i nosa:

w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  

« powrót

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.