Ogłoszenie o pracy dla ankieterów.
08.10.2018

Firma „Marcin Gromadzki Public Transport Consulting” działając w imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu poszukuje ankieterów do przeprowadzenia badań marketingowych wielkości popytu w autobusach bolesławieckiej komunikacji miejskiej.

Badania planowane są w terminie od 13 do 18 października 2018 r. Istnieje możliwość dogodnego doboru dni i godzin pracy w ramach przygotowanych zadań.

Wymagane są:

– sumienność,

– dyspozycyjność (praca zmianowa w całym przekroju funkcjonowania komunikacji miejskiej albo w godzinach szczytu rannego lub/i popołudniowego, przynajmniej w wybrane dni tygodnia),

– podstawowa znajomość miasta i okolic,

– umiejętność wykonywania podstawowych operacji matematycznych.

Praca ankietera polegać będzie na liczeniu pasażerów wsiadających, wysiadających i pozostających w autobusie oraz odnotowywaniu czasu przejazdu, zgodnie z otrzymanym harmonogramem badań. Ankieterzy będą pracować wewnątrz pojazdów – nie rekomendujemy więc tej pracy dla osób z chorobą lokomocyjną.

Z ankieterami zawarte zostaną umowy zlecenia, z wynagrodzeniem w kwocie 18 zł brutto za godzinę pracy (minus wszystkie wymagane prawem potrącenia podatkowe i ubezpieczeniowe).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie poprzez przesłanie CV, zawierającego w szczególności imię i nazwisko, e-mail i telefon kontaktowy na adres: badaniaptc.boleslawiec@gmail.com

Szkolenie ankieterów odbędzie się w dniu 12.10.2018 r. (piątek), w specjalnie podstawionym autobusie na pętli Gałczyńskiego Tesco, o godzinie 13.30. Bezpośrednio po szkoleniu odbywać się będą zapisy na konkretne zadania oraz wydawanie dokumentów i harmonogramów badań.

Kontakt z osobą nadzorującą badania:
Maciej Rodowski, numer telefonu: 509 81 82 99

« powrót

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.